Sztuczna inteligencja w nauce mówienia

Przetwarzanie języka naturalnego to obszar badań nad sztuczną inteligencją, która umożliwia nam w sposób naturalny porozumiewać się z komputerami i innymi maszynami. Pozwala zrozumieć komunikat, który zawarty jest w tekście i dzięki temu umożliwia interakcję i wykonanie pewnych czynności. Przykładem zastosowań wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego jest interakcja z chat botami i cyfrowymi asystentami w naszych telefonach. Chcielibyśmy użyć tę technologię do stworzenia narzędzi dydaktycznych, służących do ćwiczenia mowy w nauce języka angielskiego.

Mówienie to jedna z najtrudniejszych do wyćwiczenia zdolności językowych. Większość pozostałych zdolności, takich jak czytanie czy słuchanie, możemy nabyć dużo łatwiej. Nawet jeżeli nie zrozumiemy jakiegoś zagadnienia na lekcji, to we własnym zakresie bez większego problemu możemy nadrobić zaległości. Zasad gramatyki można nauczyć się samemu z pierwszego lepszego podręcznika. Na YouTubie jest też wiele filmików, w których językowi vlogerzy prześcigają się w pomysłach na najciekawsze sposoby nauki gramatyki. Słownictwo z kolei można na bieżąco wzbogacać przeróżnymi aplikacjami na telefon. Słuchania i czytania ze zrozumieniem również można ćwiczyć indywidualnie z podręczników z wyjaśnieniami. Z ćwiczeniem mówienia już nie jest tak łatwo. Wydaje się, że kontakt z drugą osobą (najlepiej pod nadzorem nauczyciela) jest niezbędny do rozwijania tej umiejętności. Jednak wykorzystując dynamicznie rozwijającą się technologię przetwarzania języka naturalnego, problem związany z brakiem interlokutora może wkrótce zostać rozwiązany.

Dlatego też kolejnym zadaniem, które chcielibyśmy realizować jako kółko edukacyjne School Lab, będzie „nauczenie” sztucznej inteligencji radzenia sobie z dialogami maturalnymi. Efektem naszej pracy będzie cyfrowy asystent o nazwie ASIJA (Agent Sztucznej Inteligencji Języka Angielskiego). ASIJA będzie odgrywać rolę egzaminującego w dialogach maturalnych (rozmowa z odgrywaniem roli).

Oprócz pomocy w przygotowaniu do ustnego egzaminu maturalnego, ASIJA może okazać się również wielką pomocą w przełamywaniu bariery językowej. Powszechnie przyjęło się, że barierą językową nazywamy trudności w porozumiewaniu się związane z nieznajomością języka obcego. Bardzo często bywa jednak tak, że owe trudności mają osoby, które uczą się języka obcego od wielu lat i znają go w stopniu – powiedzmy – komunikatywnym. Natomiast boją się mówić, co związane jest nie z nieznajomością języka, a bardziej z blokadą emocjonalną. Znajomość gramatyki i słownictwa przegrywa tutaj ze strachem przed popełnieniem błędu, ośmieszeniem się, czy niepoprawnym akcentem. O wiele łatwiej jest odezwać się do pozbawionego emocji cyfrowego asystenta. Świadomość pomyślnie zrealizowanego zadania ustnego może wyposażyć osoby borykające się z tym problemem w pewność siebie, która stanowi psychologiczną broń w walce z barierą językową.