Pierwszy dialog ASIJ’i

Udało nam się opracować pierwszy dialog maturalny obsługiwany przez sztuczną inteligencję. Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju stworzyli różne możliwe scenariusze tej samej rozmowy maturalnej w języku angielskim. Dzięki temu, nasz agent SI nauczył się jak radzić sobie z dialogami podobnego typu. Jeszcze w tym tygodniu planujemy przystąpić do testów, w których będziemy sprawdzać poprawność realizacji rozmowy z odgrywaniem roli.