|

Najczęściej występujące wyrazy na maturze z angielskiego

Napisaliśmy algorytm, który przeanalizował częstotliwość występowania wszystkich wyrazów, które użyte zostały w zadaniach maturalnych z języka angielskiego od 2015 do 2021 roku.

Najwięcej razy pojawił się przyimek “in”, który najczęściej określał miejsce lub występował bezpośrednio po zwrotach takich jak take part in. Od 2015 roku przyimek ten pojawił się w arkuszach maturalnych 298 razy. W czołówce najczęściej występujących zwrotów są też inne przyimki takie jak on czy at, with czy from. Równie często powtarzały się wszystkie zaimki osobowe oraz odmiany czasownika be (szczególnie w czasie przeszłym – 155 razy). Koleje na wygenerowanej przez nas liście pojawiły się zaimki dzierżawcze (his, her, my, their). Po nich natomiast znajdziemy wszelkiego rodzaju zaimki zaczynające się na wh- (which, who, where, what, why, itp.).

Wymienione powyżej słowa nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem ponieważ są to najczęściej występujące zwroty w całym języku angielskim. Praktycznie niemożliwe jest ułożenie jakiegokolwiek zadania maturalnego bez ich użycia. Są to słówka tak oczywiste, że maturzysta powtarzający do egzaminu maturalnego z języka angielskiego pewnie nie zwróci nawet na nie uwagi. Jednak nierzadko zdarza się usłyszeć ucznia zastanawiającego się nad prawidłową formą zaimka – np. him cz his? them czy their? Często zdarzają się również pomyłki nieprawidłowo użytych zaimków względnych (who, whose, which, where) w zdaniach przydawkowych – np. who po rzeczy lub which po osobie. Wiemy, że one również należą do zbioru słów najczęściej występujących na maturze i w całym języku angielskim, więc warto zwrócić na nie uwagę powtarzając do egzaminu.

Większość uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego jednak nie ma większych problemów zarówno w zrozumieniu jak i w zastosowaniu wyżej opisanych słów. Na co więc zwrócić uwagę?

Jeżeli uczysz się języka angielskiego już od jakiegoś czasu, nie znajdziesz na tej liście nowych wyrazów. Warto jednak zwrócić uwagę na kontekst, w jakim te wyrazy zostały użyte i na ich znaczenie. Np. czasownik have, który pojawił się w tekstach maturalnych prawie 60 razy, można było przetłumaczyć na kilkanaście sposobów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *